Na szczycie hierarchii znajdują się najważniejsze osoby w firmie – prezesi i zarząd To oni decydują o strategii działania firmy i podejmują najważniejsze decyzje biznesowe. Najważniejsza osobą w organizacji jest CEO (Chief Executive Director) czyli po polsku Prezes lub Dyrektor Generalny. To na tej osobie ciąży odpowiedzialność za skuteczność całego biznesu. W zależności od wielkości firmy CEO jest wspierany przez zarząd, gdzie najczęstszy podział obowiązków jest zgodny z kluczowymi obszarami działalności organizacji:

C-Level Executives / Upper Management

COO (Chief Operation Officer) – czyli Dyrektor Operacyjny. COO to zazwyczaj jeden z kluczowych członków zarządu lub kierownictwa przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za zarządzanie operacjami i procesami biznesowymi firmy. COO jest odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego efektywność, wydajność i rentowność. COO zarządza różnymi aspektami operacyjnymi, takimi jak produkcja, dystrybucja, sprzedaż, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz finansami. COO pracuje w ścisłej współpracy z innymi członkami zarządu lub kierownictwa firmy, w tym z CEO (Dyrektorem Generalnym), który zazwyczaj jest odpowiedzialny za strategię biznesową firmy. COO jest odpowiedzialny za wdrażanie tej strategii w życie poprzez codzienne zarządzanie operacjami.

#Konsultacja indywidualna

Chcesz skutecznie budować swoją karierę, aby jak najszybciej dotrzeć na górę?

Umów się na dedykowaną konsultację indywidualną, a pomogę Ci obrać właściwy kierunek.

Konsultacja indywidualna 60-minutowa – 300 PLN

Umów się na konsultację indywidualną

CPO (Chief Product Offier)  – Chief Product Officer (CPO) w domu mediowym jest odpowiedzialny za zarządzanie strategią, rozwojem i wdrożeniem produktów mediowych. CPO pracuje z zespołami, aby opracować i wprowadzić na rynek innowacyjne produkty, które są w stanie zaspokoić potrzeby odbiorców i generować zyski dla firmy. Odpowiedzialny za strategiczny rozwój usług/produktów oferowanych przez firmę i budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze produktowo-usługowym.

CFO (Chief Financial Officer) – w języku polskim Dyrektor Finansowy. Jest to jeden z kluczowych członków zarządu lub kierownictwa w firmie, którego zadaniem jest zarządzanie finansami i kontrola kosztów. Odpowiedzialności CFO obejmują wiele różnych dziedzin, w tym: planowanie finansowe, zarządzanie finansami, obszar księgowości organizacji, finansowania oraz inwestycji.

Pod zarządem w ramach top-managementu znajdują się dyrektorzy, którzy odpowiadają za poszczególne działy firmy. W domach medialnych wyróżnia się zwykle kilka głównych działów, ale my skupimy się na dwóch w ramach których pracuje około 80% całej firmy – Client Service i Media Delivery.

Dyrektorzy w obszarze Client Service / Client Leadership najczęściej nazywani Account Director lub Business Director odpowiadają za całość współpracy domu mediowego / agencji reklamowej z danym Klientem lub też Klientami w zależności od wielkości. Odpowiadają oni przede wszystkim za budowanie biznesu Agencji po przez aktywne identyfikowanie nowych szans biznesowych (nowe produktu, nowe usługi) oraz za budowanie bliskich i długotrwałych relacji z Klientem. Account Director odpowiada oczywiście za cały zespół który realizuje działania mediowe/kretywne/analityczne dla Klienta  oraz zarządza  P&L całego zespołu.

Dyrektorzy w obszarze Media Delivery skupiają się na obszarze swojej ekspertyzy budując zarówno silne kompetencje w zespołach oraz tworząc nowe produktu / usługi. To są kluczowe osoby, które odpowiadają za tworzenie konkurencyjnych na rynku rozwiązań mediowych i wdrażanie ich w cześć całościowej oferty Domu Mediowego / Agencji Reklamowej.

Mid Management

Na kolejnym poziomie hierarchii znajdują się menedżerowie, którzy odpowiadają za poszczególne projekty lub kampanie. Menadżerowie są odpowiedzialni za koordynowanie całości pracy swojego zespołu oraz zapewnienie, że projekt jest zrealizowany zgodnie z założeniami i w wyznaczonym czasie. W zespole Klienckim kluczową rolą Mangerów jest budowanie relacji z Klientem oraz upłynnianie współpracy miedzy Klientem a Domem Mediowym / Agencją.

W zespole eksperckim rolą Managrów jest zapewnieni przede wszystkim  płynności pracy i realizacji powierzonych adań/kampanii na czas w obszarze za który odpowiadają. Często osoby te wchodzą również w role  jako Subject Matter Expert, czyli eksperta, który posiada dużą wiedzę w pewnym zakresie i jest w stanie dostarczyć odpowiednie rozwiązania technologiczne czy mediowe w celu zaadresowania wyzwań biznesowych klienta.

W kontekście hierarchii na tym poziomie często wyróżniane są 2 dodatkowe poziomy stanowisk względem menagera:
wyższa, czyli Senior Manager, często posiadający analogiczny zakres odpowiedzialności jak manager, jednak ze względu na zakres obsługiwanego biznesu czy też posaidanych kompetencji i doświadczenia plasuje się na wyższym stanowisku
niższe, czyli Team Leader, który zazwyczaj posiada ograniczoną odpowiedzialność w zakresie zarządzania ludźmi (np: nie decyduje o podwyżkach w zespole) a skupie się na zapewnieniu efektywności operacyjnej zespołu.

Operational

Pod menadżerami znajdują się już zespoły operacyjne, które odpowiadają za realizację bezpośrednich działań dla Klientów, takich jak zakup mediów/powierzchni reklamowych Offline’owych i Online’owych, realizacja działań afiliacyjnych, SEM-owych, Social-owych czy też realizacja działań niestandardowych takich jak projekty influencerskie czy też projekty contentowe. Ten poziom stanowi60-70% wszystkich pracowników zatrudnionych w organizacji. W zależności od wielkości Klienta dopasowywana jest zarówno wielkość tego zespołu (liczba osób pracująca dla danego klienta), zakres ekspertyzy oraz seniority poszczególnych osób. W tym obszarze ścieżki rozwoju wiążą się głownie z zwiększaniem wiedzy w obszarze swojej ekspertyzy. Więcej na ten temat w artykule: Kariera w Marketingu. W ty obszarze hierarchia budje się najczęście w opariu o posiadaną ekspertyzę czy też doświadczenie w danym obszarze. Często osoby na stanowisku seniorski zarządzają już pracą osób na niższych stanowiskach, ale tylko od strony operacyjnej i stanowią wsparcie merytoryczne w rozwoju kompetencji swoich młodszych kolegów.