Marketing to złożony zawód, który wymaga szczegółowej analizy zachowań i trendów klientów. Marketerzy muszą zrozumieć niuanse grupy docelowej i zidentyfikować sposoby skutecznego dotarcia do nich. Dodatkowo muszą być kreatywnymi myślicielami zdolnymi do tworzenia angażujących treści, które rezonują z potencjalnymi klientami. Ostatecznie muszą efektywnie radzić sobie z analizą dużej ilości danych i wyciągania z nich jakościowych wniosków. To wszystko sprawa, że, aby odnieść sukces musisz pozyskać sporo różnych kompetencji i umiejętności technicznych.

#Konsultacja indywidualna

Chcesz skutecznie budować swoją karierę, aby jak najszybciej dotrzeć na górę?

Umów się na dedykowaną konsultację indywidualną, a pomogę Ci obrać właściwy kierunek.

Konsultacja indywidualna 60-minutowa – 300 PLN

Umów się na konsultację indywidualną

Jak zbudować fundamenty ścieżki kariery w marketingu?

Punktem wyjścia jest zawsze jasne określenie celu. To w jakiej dziedzinie marketingu chcesz się rozwijać i w jakim dokładnie obszarze branży marketingowej bezpośrednio będzie rzutować na kompetencje, które będą od Ciebie oczekiwane. To czy chcesz się rozwijać i awansować w strukturach specjalistycznych np: jako ekspert od Google Ads, Social Media czy też w ramach działu marketingowego po stronie klienta o szerokim zakresie obowiązków i odpowiedzialności będzie miało kluczowe znaczenie na to jak należy budować swoją ścieżkę kariery. Sytuacje będzie wyglądać jeszcze inaczej w przypadku kiedy chcesz rozwijać się na stanowiskach managerskich, gdzie kompetencje miękkie stają się kluczowe.

Znając już swój cel należy jasno określić jakie oczekiwania i wymagania są stawiane względem danego stanowiska. Należy to rozpatrzyć zarówno pod względem umiejętności miękkich jak i twardych. Te pierwsze najczęściej są dokumentowane konkretnymi sytuacjami, które miały miejsca w Twojej karierze i w których miałeś/aś okazję je zademonstrować. Przykładowymi sytuacjami może być umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole, umiejętność efektywnego delegowania zadań czy też skutecznego  zarządzania pracą zespołu.

Umiejętności twarde znacznie łatwiej skwantyfikować. Ważne, aby tutaj być ze sobą w pełni szczerym i rzetelnie ocenić swoje umiejętności. To właśnie z tym największe wyzwanie mają młode osoby, które po roku pracy z danym narzędziem mogą mieć poczucie, że doskonale już znają dane narzędzie marketingowe. Z tego też powodu w ramach Budowania Ścieżki Kariery  całe jedno spotkanie poświęcamy właśnie analizie Twoich umiejętności twardych przy pomocy rozbudowanego arkusza audytowego, gdzie weryfikujemy nie tylko samą znajomość narzędzia, ale tez Twój realny poziom zaawansowania. W rzeczywistości narzędzi w marketingu jest tak dużo, że niemożliwe jest posiadać ekspertyzę w każdym z nich dlatego też warto je podzielić na kilka obszarów martechowych.

Strategia: narzędzia służące do definiowania grupy docelowej, source of growth, strategii product marketing’owej
Konkurencja: narzędzia służące do analizy działań konkurencji, benchmarking
Analityka: narzędzia służące do analizy ruchu internetowego, źródeł pozyskiwania ruchu, konwersji
Zakup Mediów: narzędzia służące do zakupu mediów biddowlanych np: Facebook Ads, Google Ads, Display & Video 360 czy też prowadzenia działań e-mail marketingowych
Tracking: narzędzia służące do mierzenia działań marketingowych, wielokanałowości, modelowania atrybucji
Kreacja : narzędzia służące do tworzenia materiałów marketingowych od podstawowych jak Canva po zaawansowane jak Photoshop
UX; narzędzia służące do analiz User Experience

Więcej dowiesz się w artykule „Narzędzia marketingowe, które trzeba znać”, który pojawi się już niedługo.

To które narzędzia musisz znać zależy już od obranej przez Ciebie ścieżki. Im bardziej chcesz specjalizować się w danej dziedzinie tym głębszą musisz mieć wiedzę w konkretnym obszarze narzędziowym. Musisz być ekspertem w danym narzędziu, bo to właśnie ta umiejętność będzie lewarem dla Twojej kariery. W przypadku marketingu 360,  kariery managerskiej czy też Project Managerskiej ważniejsze jest samo rozumienie narzędzi, wartości jakie wnoszą oraz współzależności miedzy nimi aniżeli konkretnej znajomości samego narzędzie. Zobrazowałem to na poniższej grafice.

Dla managera kluczowe jest budowanie swoich kompetencji w każdym obszarze marketingu. To właśnie taka wszechstronna wiedza pozwala adresować strategiczne wyzwania w marketingu oraz tworzyć synergię i generować wartość dodaną.

 

Dla eksperta natomiast kluczowe jest zwiększanie swoich kompetencji w obszarze swojej ekspertyzy, Załóżmy, że to właśnie Kompetencja 1 stanowi obszar ekspertyzy marketingowca. Niezbędne jest, aby to właśnie w tym obszarze pogłębiać swoją wiedzę i być tak zwanym SME (Subject Matter Expert), nadal poszerzając lekko swoją wiedzę w innych obszarach.

Sama identyfikacja celu oraz analiza niezbędnych umiejętności oczekiwanych od wymarzonego stanowiska jest tylko częścią procesu Budowania Ścieżki Kariery. Jednakże stanowi to fundament dla strategicznego planowania kolejnych kroków np: w jaki sposób pozyskać wymagane umiejętności, w jaki sposób rozwijać i efektywnie demonstrować oczekiwane umiejętności miękkie oraz jak zaplanować kolejne kroki, które doprowadzą Ciebie do celu.