Zwiększenie świadomości marki

Cel: Zbudowaniu pozytywnego wizerunku marki i zwiększenie rozpoznawalności marki wśród grupy docelowej co w dłuższym horyzoncie czasowym prowadzi do zwiększenie liczby potencjalnych klientów. Poprzez promowanie marki w sposób konsekwentny i atrakcyjny, firma stara się wpłynąć na postrzeganie jej produktów lub usług, a także na ich pożądanie i popyt na rynku. Zwiększenie świadomości marki może także wpłynąć pozytywnie na lojalność klientów, ponieważ zwiększenie rozpoznawalności marki może zwiększyć zaufanie i pozytywne postrzeganie marki wśród klientów.

Mierzenie efektywności: Mierząc efektywność działań marketingowych na budowanie świadomości marki konieczne jest przeprowadzenie analiz wskaźników świadomości marki takich jak:

 • Świadomość spontaniczna to procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki
 • Świadomość wspomagana to procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość marki po jej wyczytaniu przez ankietera
 • Świadomość TOM (ang. Top of Mind) to procent grupy docelowej wskazujący daną markę jako pierwszą w badaniu (pierwsza, która przyjdzie do głowy respondentowi).

Przy odpowiednim poziomie wydatków na platformach Youtube czy Facebook można bezpłatnie dokonać także bdania Brand Lift Study. Badanie Brand Lift Study na platformie YouTube ma na celu zmierzenie wpływu kampanii reklamowej na świadomość i zaangażowanie widzów w markę. W ramach badania Brand Lift Study, przeprowadzane są testy A/B, w których grupa eksperymentalna ma kontakt z naszą kampania, podczas gdy grupa kontrolna nie. Następnie analizowane są wyniki dotyczące świadomości marki, zamiarów zakupowych, czy też zaangażowania widzów w markę. Różnica miedzy wynikami w grupie definiowany jest jako uplift wynikający z kampanii.

Najczęstsze modele zakupowe/rozliczeniowe: FF (Flat Fee),  CPM (Cost Per Mille), vCPM (Visible Cost Pet Mille), CPUU (Cost Per Unique User)

 

Generowanie ruchu na stronie internetowej

Cel: Przyciągnięcie jak największej liczby potencjalnych klientów do odwiedzenia strony internetowej firmy i zwiększenie ich zaangażowania w interakcję z marką. Poprzez wykorzystanie różnych strategii marketingowych, takich jak reklamy, kampanie e-mail, content marketing czy social media, firma stara się dotrzeć do jak największej liczby osób zainteresowanych jej produktem lub usługą. Wzrost ruchu na stronie internetowej może przyczynić się do zwiększenia liczby konwersji, czyli działań podejmowanych przez użytkowników na stronie, takich jak dokonanie zakupu lub zapisanie się do newslettera, co przyczynia się do wzrostu przychodów firmy.

Mierzenie efektywności:

 • Liczba pozyskanych wizyt na stronie w danym okresie. Wskaźnik ten mierzy ilość unikalnych wizyt na stronie internetowej w określonym czasie. Wzrost liczby wizyt na stronie jest pozytywnym sygnałem, że kampania reklamowa przynosi pożądane efekty. Do mierzenie tego efektu konieczne jest wdrożenie analityki webowej np: Google Analytics czy też Adobe Analytics.Poza wskaźnikami ilościowymi uwzględnia się też wskaźniki jakościowe między innymi takie jak:
 • Średni czas spędzony na stronie – wskaźnik ten mierzy czas, który użytkownicy spędzają na stronie. Im dłuższy czas spędzony na stronie, tym większe zaangażowanie użytkowników w treści na stronie
 • Współczynnik odrzuceń – wskaźnik ten mierzy liczbę użytkowników, którzy opuścili stronę po przeglądnięciu jednej strony. Wysoki współczynnik odrzuceń może oznaczać, że strona jest niewystarczająco interesująca dla użytkowników

Najczęstsze modele zakupowe/rozliczeniowe: CPC(Cost Per Click),  CPV (Cost Per Visit)

Zwiększenie zaangażowania użytkownika

Cel: Budowanie silnej relacji między użytkownikiem/klientami a marką, co przyczynia się do  wzrostu ich zaangażowania w interakcję z marką. Zwiększenie zaangażowania klientów może być osiągnięte poprzez wykorzystanie różnych narzędzi marketingowych, takich jak kampanie e-mail, content marketing, social media czy programy lojalnościowe. Firma może także wykorzystać personalizację oferty, aby dostosować swoją ofertę do potrzeb i preferencji klientów. Zwiększenie zaangażowania klientów może przyczynić się do zwiększenia liczby powtarzających się zakupów, a także do polecania marki innym osobom, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży i rentowności firmy. Ostatecznie, zwiększenie zaangażowania użytkowników może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku marki oraz do umocnienia jej pozycji na rynku.

Mierzenie efektywności:

 • Czas spędzony na stronie – wskaźnik ten mierzy czas, który użytkownicy spędzają na stronie. Im dłuższy czas spędzony na stronie, tym większe zaangażowanie użytkowników w treści na stronie
 • Średnia liczba wyświetleń – wskaźnik ten mierzy średnią liczbę wyświetleń treści marketingowych, takich jak filmy, grafiki, czy posty na portalach społecznościowych. Im większa liczba wyświetleń, tym większe zainteresowanie treścią przez użytkowników
 • Współczynnik interakcji – wskaźnik ten mierzy liczbę interakcji użytkowników z treściami marketingowymi, takimi jak komentarze, udostępnienia czy polubienia. Wysoki współczynnik interakcji oznacza, że treści marketingowe są interesujące dla użytkowników i zachęcają do angażowania się w interakcje
 • Liczba kliknięć – wskaźnik ten mierzy liczbę kliknięć w linki prowadzące do innych stron internetowych lub formularzy kontaktowych. Wysoka liczba kliknięć oznacza, że treści marketingowe są skuteczne w przekierowywaniu użytkowników na stronę docelową

Najczęstsze modele zakupowe/rozliczeniowe: CPE(Cost Per  Engagement),  CPA (Cost Per Action)

Generowanie leadów

Cel: Pozyskanie kontaktów potencjalnych klientów, którzy wyrażają zainteresowanie oferowanymi przez firmę produktami lub usługami. Leadem nazywa się kontakt, który w wyniku działań marketingowych podjął interakcję z marką, np. wypełnił formularz kontaktowy, zapisując się do newslettera lub pobrał darmowy materiał promocyjny. Generowanie leadów umożliwia firmie budowanie listy potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani ofertą firmy i którzy mogą w przyszłości stać się klientami. Dzięki wykorzystaniu narzędzi marketingowych, takich jak landing page, kampanie e-mail, czy social media, firma stara się zwiększyć liczbę pozyskiwanych leadów, co przyczynia się do wzrostu szans na przekształcenie ich w stałych klientów i zwiększenia sprzedaży.

Mierzenie efektywności:

 • Liczba pozyskanych leadów – wskazuje, ile osób wyraziło zainteresowanie ofertą i pozostawiło swoje dane kontaktowe
 • Poziom konwersji – procentowa liczba osób, które zareagowały na ofertę i stały się leadami
 • Koszt pozyskania leadu (CPL) – ilość wydanych pieniędzy na pozyskanie jednego leadu

Najczęstsze modele zakupowe/rozliczeniowe: CPL(Cost Per Lead),  vCPL (Validated Cost Per Lead)

Zwiększenie sprzedaży

Cel: Osiągnięcie wzrostu przychodów firmy poprzez zwiększenie liczby sprzedanych produktów lub usług. Aby zrealizować ten cel, firma musi dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów, przekonać ich do skorzystania z oferty i zachęcić do dokonania zakupu. W tym celu firma może wykorzystać różne strategie marketingowe, takie jak reklamy, promocje, marketing treści czy kampanie e-mail. Wzrost sprzedaży może być także osiągany poprzez zwiększenie zadowolenia klientów, co może przyczynić się do powrotu klientów oraz polecania marki innym osobom. Ostatecznie, cel zwiększenia sprzedaży ma na celu zwiększenie rentowności firmy i umocnienie jej pozycji na rynku.

Mierzenie efektywności:

 • Wartość sprzedaży –  całkowita wartość sprzedanych produktów lub usług
 • Poziom Konwersji -procentowa liczba osób, które dokonały zakupu w stosunku do liczby wszystkich odwiedzających stronę lub kontaktujących się z marką
 • Średnia wartość zamówienia – średnia wartość finansowa każdego zamówienia
 • Koszt pozyskania sprzedaży (CPS) – ilość wydanych pieniędzy na pozyskanie jednego klienta / jednej sprzedaży

Najczęstsze modele zakupowe/rozliczeniowe: CPS(Cost Per  Sale),  CPT (Cost Per Transaction)

Zwiększenie lojalności klientów

Cel: Utrzymanie stałej bazy klientów oraz przyciąganie nowych. Aby zrealizować ten cel, firma stara się budować trwałe relacje z klientami, zapewniając im najlepsze doświadczenia związane z obsługą klienta i ofertą produktową. Firma może stosować różne strategie marketingowe, takie jak programy lojalnościowe, personalizację oferty czy świadczenie dodatkowych usług, które zwiększają wartość oferty dla klienta. Wysoka lojalność klientów przyczynia się do zwiększenia liczby powtarzających się zakupów, co wpływa na wzrost sprzedaży i rentowności firmy. Dodatkowo, lojalni klienci często polecają markę innym osobom, co przyczynia się do zwiększenia świadomości marki i jej pozycji na rynku. Ostatecznie, zwiększenie lojalności klientów jest ważnym celem dla firmy, ponieważ stanowi fundament długotrwałych relacji z klientami i przyczynia się do stabilizacji jej pozycji na rynku.

Mierzenie efektywności:

 • Współczynnik odnowień (retencji) – procentowy stosunek klientów, którzy powracają do firmy, w porównaniu do liczby wszystkich klientów
 • Średnia wartość zamówienia klienta – średnia wartość finansowa każdego zamówienia, dokonywanego przez stałych klientów
 • Częstotliwość zakupów – liczba zakupów dokonywanych przez stałych klientów w określonym okresie
 • Współczynnik referencyjny -procentowy stosunek klientów, którzy polecają firmę swoim znajomym
 • Wartość życiowa klienta (CLV) – średnia wartość finansowa, jaką przynosi klient przez cały okres swojego zaangażowania z marką
 • Współczynnik reaktywacji klientów – procentowy stosunek klientów, którzy przestali korzystać z usług marki i ponownie do niej wrócili

Najczęstsze modele zakupowe/rozliczeniowe: CPS(Cost Per  Sale),  CPT (Cost Per Transaction)